HISTORIA DE NOU BARRIS - meteonoubarris

METEONOUBARRIS
Vaya al Contenido
Nou Barris és un districte situat a l'extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola i el districte de Sant Andreu. Limita al sud amb Horta-Guinardó, i a l'oest amb la serra de Collserola. En total el districte té més de 800 hectàrees i hi viuen unes 168.000 persones de procedències molt diverses.
Les peculiaritats de la història recent de Nou Barris, punt d'acollida d'una part important de la immigració obrera que va arribar a Barcelona durant les dècades dels cinquanta i els seixanta del segle XX, l’han convertit en el territori amb més unitats del nou mapa (13).
L'últim barri reconegut és el de Can Peguera, que es converteix en el tretzè barri en record del seu origen dins el projecte de reubicar, a la segona dècada del segle XX, els obrers que vivien en barraques a Montjuïc en grups d'habitatges coneguts popularment com les Cases Barates. L'extrem superior del districte l'ocupen els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, amb unes estructures urbanes molt marcades per l'orografia muntanyenca i les grans barreres artificials (autopistes i vies del tren).
La resta de barris són els que acumulen més població, com els de la Prosperitat, Porta, la Guineueta, el Turó de la Peira i les Roquetes. El de Verdun es queda amb el topònim en record de la batalla de la Primera Guerra Mundial, en detriment del catalanitzat Verdum, que dona nom a una plaça.
Regreso al contenido