ROQUETES - meteonoubarris

METEONOUBARRIS
Vaya al Contenido
Les Roquetes és un barri situat al peu del turó que porta aquest nom, entre la ronda de Dalt i la serra de Collserola. Es caracteritza per forts pendents. Històricament, contenia pedreres, algunes mines i boscos d'alzines i pins, que es van anar substituint per la urbanització de l'espai, ja al principi del segle XX. Noms com els de Campreciós, Jaume Pinent, Catasús o Llopis, estaran lligats per sempre més a aquest barri.
La urbanització va ser especialment important als cinquanta, amb l’arribada d’immigració. L'Obra Sindical de l'Habitatge va construir més d'un miler d'habitatges de mides molt reduïdes i de qualitat escassa, que no va ser suficient per absorbir la gran demanda que hi havia. Així, moltes famílies es van construir les seves pròpies cases en terrenys sense urbanitzar ni sense cap mena de servei. Aquesta anarquia va dur els veïns a fer-se infraestructures mínimes, com ara canalitzacions per fer arribar l'aigua potable a les seves cases, així com una xarxa de clavegueram precària. Aquestes obres les duien a terme els dies festius i els diumenges. Alhora, la força reivindicativa del veïnat va aconseguir que el transport públic arribés al barri, i que l'Administració obrís equipaments sanitaris i educatius.
Aquestes darreres dècades, les administracions van fer arribar el metro, l'any 2008, van construir aparcaments i van crear una sèrie d'ascensors per facilitar als vianants la mobilitat evitant, amb comoditat, alguns dels forts pendents que caracteritzen el barri.
Regreso al contenido